Tải game

Mật khẩu khi tải nếu có: mtasa.vn
 
MTA:SA 1.5.6
Patch GvR
GTA SA (FULL) GTA SA (NÉN)
WIN 7+: TẢI TỪ MTASA.COM
WIN XP/VISTA: 
TẢI TỪ MTASA.COM
TẢI TỪ GOOGLE TẢI TỪ 4SHARE.VN TẢI TỪ GOOGLE
WIN 7+: TẢI TỪ MTASA.VN
WIN XP/VISTA: TẢI TỪ MTASA.VN
TẢI TỪ MTASA.VN TẢI TỪ FSHARE TẢI TỪ FSHARE

Chú ý:
- Quy trình tải và cài đặt: GTA SA sạch không cleo, sobeit, mod -> MTA SA 1.5.6 -> Patch GvR (Có thể bỏ qua bước cuối)  
- Một số lỗi khi cài MTA: 
https://updatesa.multitheftauto.com/sa/trouble/?v=&id=&tr=loader-dll-not-loadable
https://forum.mtasa.com/topic/90067-api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0dll-is-missing-from-your-computer/

- Nếu lần đầu vào chơi tại server nên tải thêm Patch 1.0 (TẢI TỪ GOOGLEđể vào game được nhanh hơn. 
- Không biết cài đặt hãy xem video hướng dẫn ở dưới:

 
systemre
  • Published
    5/8/16
  • Page views
    38,183
Top