Hướng dẫn Cách duty và bắt tội phạm (LVPD)

Nam_Vuong

MTASA.VN
- Để đeo badge bấm 'i' vào phần ví bấm vào item badge:
mta-screen_2019-01-15_11-29-57.jpg
- Để mặc đồng phục LVPD bấm F3 chọn phần skin:
mta-screen_2019-01-15_11-21-09.jpg
- Để duty và lấy súng vào trong LVPD khu vực duty:

mta-screen_2019-01-15_11-21-33.jpg
- Để tìm kiếm tội phạm bạn bấm F5 để lưu phím nhanh Faction ra hotkey:
2019-01-15_11-14-42.png
- LVPD có thể cuff tội phạm hoặc bắn tội phạm hấp hối để lấy được bằng chứng tội phạm:
(Chú ý cần đeo Badge và chỉ tấn công người có tội ác từ 100 điểm trở lên)

mta-screen_2019-01-15_10-57-27.jpg
- Sau khi cuff hoặc tội phạm hấp hối bạn có thể kiểm tra đồ cấm trên người hoặc xe của tội phạm:
(Chuột phải vào người chơi, xe cộ)
mta-screen_2019-01-15_12-01-17.jpg
mta-screen_2019-01-15_12-02-01.jpg
- Sau khi cuff hoặc làm tội phạm hấp hối có thể dùng lệnh /drag [ID] khi trên xe để mang tội phạm lên xe:
mta-screen_2019-01-15_10-57-57.jpg
- Sau khi cho tội phạm lên xe bạn có thể đến hầm tại LVPD để giam tội phạm (/arrest)

mta-screen_2019-01-15_10-59-19.jpg
mta-screen_2019-01-15_10-59-34.jpg
 
Last edited:
Top