Hướng dẫn Cách cấp cứu người bị thương, hấp hối (LVES)

Status
Not open for further replies.

Nam_Vuong

6 tuổi
- Để đeo badge bấm 'i' vào phần ví bấm vào item badge:
mta-screen_2019-01-15_11-36-05.jpg
- Để mặc đồng phục LVPD bấm F3 chọn phần skin:
mta-screen_2019-01-15_11-42-11.jpg

- Để duty và lấy băng cứu thương vào trong LVES:
mta-screen_2019-01-15_11-39-02.jpg
- Để cấp cứu hoặc cứu thương cho người khác dùng lệnh /heal hoặc chuột phải vào người đang hấp hối:
mta-screen_2019-01-15_11-39-44.jpg
mta-screen_2019-01-15_11-40-02.jpg
 

Guen Anzen

New member
công dân bình thường không cứu người bằng bộ sợ cứu được hả ad?
 

HT_Bình

Active member
- Để đeo badge bấm 'i' vào phần ví bấm vào item badge:
View attachment 47
- Để mặc đồng phục LVPD bấm F3 chọn phần skin:
View attachment 48

- Để duty và lấy băng cứu thương vào trong LVES:
View attachment 51
- Để cấp cứu hoặc cứu thương cho người khác dùng lệnh /heal hoặc chuột phải vào người đang hấp hối:
View attachment 49
View attachment 50
Cái a nam nên fix lại cứu thương thành.
/cuuthuong + id
Đc ko anh năm @Nam_Vuong
 
Status
Not open for further replies.
Top