Hướng dẫn Cách nâng cấp, sửa xe (RR&R)

Nam_Vuong

MTASA.VN
- Để đeo badge bấm 'i' vào phần ví bấm vào item badge:
mta-screen_2019-01-15_16-31-50.jpg
- Để sửa xe, nâng cấp xe cho người khác chuột phải vào xe của người đó:
mta-screen_2019-01-15_16-24-51.jpg
- Sau khi hiện menu sửa/nâng cấp xe nhập ID của người sẽ trả tiền dịch vụ và chọn thao tác bạn muốn:
mta-screen_2019-01-15_16-25-00.jpg
 
Top