Thông Báo Tuyễn Dụng Editor Đợt [4]

Vu Hoang

New member
1) Họ tên : Nguyễn Vũ Hoàng
2) Tên ingame : Vu_Hoangne
3) Nick forum : Vu Hoang
4) Facebook : https://www.facebook.com/vuhoang.nguyen.336717
5) Hình ảnh ALT + Q :

 

Rius

New member

Minh Tân

Quản Lý Team Editor
Quản trị viên
Hỗ Trợ Newbie
1) Họ tên : Trương Tấn Phát
2) Tên ingame : Rius_DarkSad
3) Nick forum : Rius
4) Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100015341946075
5) Hình ảnh ALT + Q :

thử việc 7 ngày !
 

Minh Tân

Quản Lý Team Editor
Quản trị viên
Hỗ Trợ Newbie
Up 1 slot btv giúp newber có thể online sáng !!!
 

Trường <3

New member
1) Họ tên : Lý Phước Trường
2) Tên ingame : Mariko
3) Nick forum : Trường <3
4) Facebook : https://www.facebook.com/ptpro142

Em vào để đi helper member ạ <3
em nghe kind nói là đi help member nên không cần đăng ảnh nên em không đăng @@
 
Top