Thông Báo Nơi nộp bài - Tử hình Non-RP

Bánh Tráng Trộn

Quản Lý Team HELPER
Quản trị viên
Hỗ Trợ Newbie
Mẫu đơn tố cáo người chơi Non-RP

Tên nhân vật non RP :
Nội dung :
Ảnh :
Bên Admin Và HELPERS sẽ xử lý ! Nên ghi tên nhân vật và cấm commemt tại topic này kéo bị Admin Banned ! Chỉ có LVPD mới được đăng bài tại đây !
 

Minh_Tai

Member
Tên nhân vật non rp : SocLo_ThauDem
Nội dung : buff speed chạy sự truy nã lvpd + lạm dụng vào đảo gang trốn lvpd
Bằng chứng :
( Phút thứ 8p42 chạy vào đảo )
( phút thứ 9p buff speed chạy trong đảo )
 
Tên nhân vật non rp : SocLo_ThauDem
Nội dung : buff speed chạy sự truy nã lvpd + lạm dụng vào đảo gang trốn lvpd
Bằng chứng :
( Phút thứ 8p42 chạy vào đảo )
( phút thứ 9p buff speed chạy trong đảo )
Ai cấm vào đảo k đc buff speed ?
 

Yuuki Asuna [RRR]

Administrator
Quản trị viên
Huyền Thoại
lvpd thấy mấy bạn muốn rob bank bage lên cho mấy bạn robbank hoat động war vui . mà lại lạm dụng chức năng game để vào tốn và /bug ra p lv lấy xe chạy đi lấy tiền ko lạm dụng thì là gì
 

Bánh Tráng Trộn

Quản Lý Team HELPER
Quản trị viên
Hỗ Trợ Newbie
Tên nhân vật non rp : SocLo_ThauDem
Nội dung : buff speed chạy sự truy nã lvpd + lạm dụng vào đảo gang trốn lvpd
Bằng chứng :
( Phút thứ 8p42 chạy vào đảo )
( phút thứ 9p buff speed chạy trong đảo )
đã xử lý
 
Top