Thông Báo LVPD Tuyển dụng nhân viên !

moon123

Member
Đơn Xin Chuyển Faction

1. Tên thật: Lê Văn Dũng
2. Tên forum: lamxuannhu
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): LVD_Dung , MaiThi_HongAnh
4. Tuổi: 20
5. Bạn sống ở đâu: TP. Đà Nẵng
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 6 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) :7/24 ,
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA):7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/dung.lves
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): Yes
11 : Gio chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu 155
12 : Bạn đã war lvpd bao giờ chưa : Chưa
13 : Kinh nghiệm bắn súng của bạn là bao nhiêu 100%
14 : Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào lvpd thật sự Yes
15 : Khi vào fac lvpd tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes
Có sự làm phiền ld và sub nhẹ
 
Đơn Xin Chuyển Faction

1. Tên thật: Lê Văn Dũng
2. Tên forum: lamxuannhu
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): LVD_Dung , MaiThi_HongAnh
4. Tuổi: 20
5. Bạn sống ở đâu: TP. Đà Nẵng
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 6 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) :7/24 ,
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA):7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/dung.lves
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): Yes
11 : Gio chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu 155
12 : Bạn đã war lvpd bao giờ chưa : Chưa
13 : Kinh nghiệm bắn súng của bạn là bao nhiêu 100%
14 : Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào lvpd thật sự Yes
15 : Khi vào fac lvpd tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes
Thôi ở lves cứu người đi chứ qua lvpd lại afk +wuzi deguy @@
 

<.VanHung.>

New member
Đơn xin vào Las Venturas Police Department
1. Tên thật: Nguyễn Văn Hùng
2. Tên forum: Văn Hùng
3. Tên trong game, : Nice_Like
4. Tuổi: 19
5. Bạn sống ở đâu: TP. Phan thiết
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 4 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ) : 8/24 , ( , 2h-8h 9h)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTS) : 5/7 ngày
9. Liên hệ của bạn tùy chọn (Yahoo,Facebook): https://www.facebook.com/Vanpham2k2
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES/NO) : YES
11. Giờ chơi hiện tại của bạn trong game là bao nhiêu : 742h
12. Bạn đã war lvpd bao giờ chưa : Chưa
13. Kinh nghiệm bắn súng của bạn là bao nhiêu : 100
14. bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào lvpd thật sự: Yes
15. Khi vào fac LVPD tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đó tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes
Nguyện vọng cá nhân muốn tham gia faction LVPD : Hỗ trợ member , giữ gì
 

Bear

New member
Đơn xin vào Las Venturas Police Department
1. Tên thật: Minh Hậu

2. Tên forum: Bear
3. Tên trong game: Looker_Flamee
4. Tuổi: 17
5. Bạn sống ở đâu: Đà Nẵng
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 5 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : 7/24 , (8h-10h sáng , 5h-10h tối)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/HauMilo2k
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): Yes
11 : Giờ chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu : 100
12 : Bạn đã war lvpd bao giờ chưa : Chưa
13 : Kinh nghiệm bắn súng của bạn là bao nhiêu : 100
14 : Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào lvpd thật sự : Yes
15 : Khi vào fac lvpd tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes

Nguyện vọng cá nhân muốn tham gia faction LVPD : hỗ trợ member , giữ trật tự sv
 
Last edited:
Top