Thông Báo Rusty's Repair & Recovery Tuyển dụng nhân viên

Status
Not open for further replies.

[LVES]_Binh

Well-known member
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Trần Ngọc Bình
Tuổi : 20
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 15/08/1999
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/TNB1999

Tên ingame hiện tại : Binh
Tên ingame trước đó : Ga Rung
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : RRR, LVES ,

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ ( Chủ Nhật Onlne 5 - 6h )

Lý do tham gia vào Faction ? : Thích Sửa Xe v.v

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : Fix Độ Xe + Mod Xe Đủ Kiểu v.v

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : Vì tôi rất tin vào khả năng của mình

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi hứa sẽ hoàn thành Công Việc

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? Nếu Được duyệt Mong các thành viện và các ban lãnh đạo giúp đỡ

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
 
Last edited:

Loli

Quản lý RR&R
Mạnh Thường Quân
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Trần Ngọc Bình
Tuổi : 20
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 15/08/1999
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/TNB1999

Tên ingame hiện tại : Binh
Tên ingame trước đó : Ga Rung
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : RRR, LVES ,

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ ( Chủ Nhật Onlne 5 - 6h )

Lý do tham gia vào Faction ? : Thích Sửa Xe v.v

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : Fix Độ Xe + Mod Xe Đủ Kiểu v.v

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : Vì tôi rất tin vào khả năng của mình

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi hứa sẽ hoàn thành Công Việc

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? Nếu Được duyệt Mong các thành viện và các ban lãnh đạo giúp đỡ

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
Không duyệt , Lý do : không trả lời được câu hỏi được đề ra , trả lời không nghiêm chỉnh
 

xuanthuan122

New member
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Lâm Xuân Thuận
Tuổi : 17
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh :
24/4/2002
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/hung.lequoc.7161
Tên ingame hiện tại : Bii_appe
Tên ingame trước đó : không có
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : LVES

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ

Lý do tham gia vào Faction ? : tôi muốn trải nghiệm công việc của RR&R

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : chạy xe

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : vì tôi sẽ làm tốt công việc được giao

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi sẽ làm tốt công việc được giao và đưa sever ngày mạnh hơn

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? mong PLD và thành viên hòa đồng giúp đỡ tôi nhiều hơn

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm : 
Last edited:

Yuuki Asuna [RRR]

Administrator
Quản trị viên
Huyền Thoại
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Lâm Xuân Thuận
Tuổi : 17
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh :
24/4/2002
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/hung.lequoc.7161
Tên ingame hiện tại : Bii_appe
Tên ingame trước đó : không có
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : LVES

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ

Lý do tham gia vào Faction ? : tôi muốn trải nghiệm công việc của RR&R

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : chạy xe

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : vì tôi sẽ làm tốt công việc được giao

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi sẽ làm tốt công việc được giao và đưa sever ngày mạnh hơn

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? mong PLD và thành viên hòa đồng giúp đỡ tôi nhiều hơn

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :DUYỆT VÀO GAME LH THỬ VIỆC 7 NGÀY
 

[LVES]_Binh

Well-known member
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Trần Ngọc Bình
Tuổi : 20
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 15/08/1999
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/TNB1999

Tên ingame hiện tại : Binh
Tên ingame trước đó : Ga Rung
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : RRR, LVES ,

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ ( Chủ Nhật Onlne 5 - 6h )

Lý do tham gia vào Faction ? : Thích Sửa Xe v.v

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : Fix Độ Xe + Mod Xe Đủ Kiểu v.v

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : Vì tôi rất tin vào khả năng của mình

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi hứa sẽ hoàn thành Công Việc

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? Nếu Được duyệt Mong các thành viện và các ban lãnh đạo giúp đỡ

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
Nè a @Yuuki Asuna [RRR] :)))
 

[LVES]_Binh

Well-known member
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Trần Ngọc Bình
Tuổi : 20
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 15/08/1999
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/TNB1999

Tên ingame hiện tại : Binh
Tên ingame trước đó : Ga Rung
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : RRR, LVES ,

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ ( Chủ Nhật Onlne 5 - 6h )

Lý do tham gia vào Faction ? : Thích Sửa Xe v.v

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : Fix Độ Xe + Mod Xe Đủ Kiểu v.v

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : Vì tôi rất tin vào khả năng của mình

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi hứa sẽ hoàn thành Công Việc

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? Nếu Được duyệt Mong các thành viện và các ban lãnh đạo giúp đỡ

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
 
Last edited:
Đơn Xin Vào Rusty's Repair & Recovery
Họ và tên : Trần Ngọc Bình
Tuổi : 20
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 15/08/1999
Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/TNB1999

Tên ingame hiện tại : Binh
Tên ingame trước đó : Ga Rung
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? : RRR, LVES ,

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? : khoảng 3 - 4giờ ( Chủ Nhật Onlne 5 - 6h )

Lý do tham gia vào Faction ? : Thích Sửa Xe v.v

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ? : Fix Độ Xe + Mod Xe Đủ Kiểu v.v

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? : Vì tôi rất tin vào khả năng của mình

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? : tôi hứa sẽ hoàn thành Công Việc

Bạn có điều gì muốn nói đến với RR&R không ? Nếu Được duyệt Mong các thành viện và các ban lãnh đạo giúp đỡ

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
Không duyệt ! làm lại đơn đàng hoàng 4 ngày sau nộp lại By MinhTaii
 

Vũ Nguyễn

Fan cứng
Mạnh Thường Quân
Họ và tên : Nguyễn Tường Vũ
Tuổi : 23
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 10/10/1997

Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/kunndz123

Tên ingame hiện tại : Kunn
Tên ingame trước đó : Minhh_Vuu
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? LVES , RRR

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? 9 tiếng

Lý do tham gia vào Faction ? Vì tôi thích công việc này

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ?Chạy Xe

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? Vì tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc được giao

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? Nếu tôi được duyệt thì sẽ cố gắng hòa đồng với AE và nghe theo lệnh của cấp trên

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :

 

Minhh_Tàii

Hỗ Trợ Newbie
Hỗ Trợ Newbie
Họ và tên : Nguyễn Tường Vũ
Tuổi : 23
Giới Tính : Nam
Ngày Sinh : 10/10/1997

Phương tiện liên lạc (Facebook) : https://www.facebook.com/kunndz123

Tên ingame hiện tại : Kunn
Tên ingame trước đó : Minhh_Vuu
Bạn đã từng làm ở Factions nào chưa ? LVES , RRR

Thời gian online trong 1 ngày là bao nhiêu ? 9 tiếng

Lý do tham gia vào Faction ? Vì tôi thích công việc này

Kỹ Năng mạnh nhất của bạn là gì ?Chạy Xe

Tại sao chúng tôi lại chọn bạn ? Vì tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc được giao

Lời hứa của bạn khi tham gia RR&R là gì ? Nếu tôi được duyệt thì sẽ cố gắng hòa đồng với AE và nghe theo lệnh của cấp trên

Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :

Duyệt !!
Vào game liên hệ @Yuuki Asuna [RRR] để nhận việc và 3ge
 
Status
Not open for further replies.
Top