Thông Báo Rusty's Repair & Recovery Tuyển dụng nhân viên

Status
Not open for further replies.
1. Tên thật : Hồ Lê Minh Tâm
2. Tên forum : Tam_Ho
3. Tên trong game (Tên trước khi đổi): Tam_Ho
4. Tuổi: 19
5. Bạn sống ở đâu : Long An
6. Thời gian bạn chơi SA_MP(MTA): 3 năm
7. Mỗi ngày onl được nhiêu giờ : 8h (9h-11h, 12h-17h)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA_MP(MTA): 6/7
9. Liên hệ của bạn tùy chọn :
https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó : Yes
11. Giờ chơi của bạn hiện tại trong game là bao nhiêu: 177 h
12. Bạn đã suy nghĩ kĩ muốn làm RRR thật sư : Yes
13. Sau khi vào RRR tui sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đó tui có thể xin chuyển vào fac khác : Yes
 
Last edited:

BT_Zoro

Administrator
Quản trị viên
Huyền Thoại
1. Tên thật : Hồ Lê Minh Tâm
2. Tên forum : Tam_Ho
3. Tên trong game (Tên trước khi đổi): Tam_Ho
4. Tuổi: 19
5. Bạn sống ở đâu : Long An
6. Thời gian bạn chơi SA_MP(MTA): 3 năm
7. Mỗi ngày onl được nhiêu giờ : 8h (9h-11h, 12h-17h)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA_MP(MTA): 6/7
9. Liên hệ của bạn tùy chọn :
https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó : Yes
11. Giờ chơi của bạn hiện tại trong game là bao nhiêu: 177 h
12. Bạn đã suy nghĩ kĩ muốn làm RRR thật sư : Yes
13. Sau khi vào RRR tui sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đó tui có thể xin chuyển vào fac khác : Yes
duyệt
 

Levan_Tin

New member
1. Tên thật: Lê Trần Huy Tín
2. Tên forum: Levan_Tin
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): Meo_LuuManh
4. Tuổi: 19
5. Bạn sống ở đâu: Đà Nẵng
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 6 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : (9h - 12h, 2h - 9h)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 6/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/ZingBoom.VNG
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): yes
11 : Gio chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu [ tính lúc làm đơn ]: 139h
12: Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào rrr thật sự: Yes
13: Khi vào fac RRR tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes

 

phucem2

New member
1. Tên thật: Đào Vĩnh Phúc
2. Tên forum: phucem2
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): Phuc_Nhor (Khong_SauRang)
4. Tuổi: 16
5. Bạn sống ở đâu: TP. Buôn Ma thuột
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 4 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : 10/24 , onl đủ trừ buổi Sáng
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/phucem2
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): yes
11 : Gio chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu [ tính lúc làm đơn ]: 800h
12: Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào RRR thật sự Yes/No : Yes
13: Khi vào fac RRR tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác Yes/No
: No
Hình ảnh thông tin về nhân vật ( F2 ) ít nhất 4 tấm :
https://www.upsieutoc.com/image/mta-screen-2019-12-23-18-35-08.FkbkAU
https://www.upsieutoc.com/image/mta-screen-2019-12-23-18-36-02.FkbxWK
https://www.upsieutoc.com/image/mta-screen-2019-12-23-18-36-37.FkbJ2L
https://www.upsieutoc.com/image/mta-screen-2019-12-23-18-37-40.Fkbe7h
cho em 1 cơ hội để sửa sai đi ạ:((
 

VĩHào

New member
1. Tên thật: Nguyễn Vĩ Hào
2. Tên forum: VĩHào
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): Anzou_Henry ( Boo )
4. Tuổi: 18
5. Bạn sống ở đâu: TP.HCM
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 5 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : 8/24 ,
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/haoanh268
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): yes
11 : Giờ chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu [ tính lúc làm đơn ]: 86
12: Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào RRR thật sự Yes/No : Yes
13: Khi vào faction RRR tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác Yes/No
: No
 
Last edited:

BT_Zoro

Administrator
Quản trị viên
Huyền Thoại
1. Tên thật: Lê Trần Huy Tín
2. Tên forum: Levan_Tin
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): Meo_LuuManh
4. Tuổi: 19
5. Bạn sống ở đâu: Đà Nẵng
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 6 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : (9h - 12h, 2h - 9h)
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 6/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/ZingBoom.VNG
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): yes
11 : Gio chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu [ tính lúc làm đơn ]: 139h
12: Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào rrr thật sự: Yes
13: Khi vào fac RRR tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác : Yes
1. Tên thật: Nguyễn Vĩ Hào
2. Tên forum: VĩHào
3. Tên trong game,(Tên trước khi đổi ): Anzou_Henry ( Boo )
4. Tuổi: 18
5. Bạn sống ở đâu: TP.HCM
6. Thời gian bạn chơi SA-MP(MTA): (Bao lâu) : 5 năm
7. Mỗi ngày onl được bao nhiêu giờ (ghi rõ khung giờ ) : 8/24 ,
8. Thường xuyên trong một tuần bạn chơi SA-MP(MTA): 7/7 ngày
9. Liên hệ của bạn Tùy chọn (Yahoo, Facebook ) : https://www.facebook.com/haoanh268
10. Bạn đã đọc các quy định và chấp nhận nó? (YES / NO): yes
11 : Giờ chơi hiện tại trong game của bạn là bao nhiêu [ tính lúc làm đơn ]: 86
12: Bạn đã suy nghĩ kỹ và muốn vào RRR thật sự Yes/No : Yes
13: Khi vào faction RRR tôi sẽ làm việc tốt trong 30 ngày đầu và sau đố tôi có thể xin chuyển fac khác Yes/No
: No
duyệt
 
Status
Not open for further replies.
Top