Cần Bán Cần bán tài khoản vip10 và ingame

Tên ingame: Xoai_Chua
Tài khoản không có gmail, có câu hỏi bí mật(Đã nhờ adm khóa gmail)
Vip10 (giờ chơi 867 - Lever 134)
Dáng đi naruto + parkour lộn chéo + parkour tiếp đất

Và bán 100M ig

Giao dịch bằng momo
Ai mua lh facebook: https://www.facebook.com/Dn2k3
 
Last edited:
Top