Event đấu giá nhà gate đôi

Status
Not open for further replies.

Bánh Tráng Trộn

Quản Lý Team HELPER
Quản trị viên
Hỗ Trợ Newbie
< Góc đấu giá >
Thể lệ đăng ký đấu giá
Nếu ai hứng thú vui lòng cmt :
- Tên ingame :
- Giá đấu :
- Cam kết không đấu giá điêu : ( ghi có hoặc không )
- Đấu giá này sẽ bắt đầu vào 10h sáng ngày 20 tháng 8 năm 2019
- kết thúc vào cuối ngày 20 tháng 8 năm 2019
- vào ngày 20 Ai có giá cao hơn và không bị phá trong 1h sẽ là người sỡ hữu.
nếu cuối ngày 20 vẫn không có kết quả sẽ trao cho người cuối cùng cmt đấu giá trong topic.
< Ai spam sẽ bị tắt bình luận trong topic này >


GIÁ KHỞI ĐIỂM : 20.000.000$
Yêu cầu giá đấu phải chênh lệch nhau 100.000$ !!!​
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top