Có Ý Kiến! Đơn xin chuyển LVPD sang BTV

Status
Not open for further replies.

Kind_Nguyen

Fan cứng
Mạnh Thường Quân
Tên ingame : Kind
Chức vụ : rank 7
lý do : không phù hợp với công việc LVPD và thời gian không cho phép mong leader duyệt giúp em .
@VienApple . @Minh Tân
 
Status
Not open for further replies.
Top