Thông Báo LVES Tuyễn Dụng Nhân Viên!

Status
Not open for further replies.

License_Cold

Quản lý LVES
Mạnh Thường Quân
Youtuber
Hỗ Trợ Newbie
Đóng tuyễn dụng! Hẹn các bạn đợt tuyễn sau.
 

khanhgia308

New member
Tên thật (OOC): Cao Hoàng Gia Khánh
Tuổi thật(OOC) : 2004
Tên nhân vật trong game: Mr Dragonnn
Bạn sống ở đâu : TP Vị Thanh - Hậu Giang
Bạn đã chơi SA-MP(MTA) được bao lâu : 4 năm


Bạn có thể online bao nhiêu giờ mỗi tuần/ngày : 4h/ 1 ngày
Bạn đã từng chơi ở máy chủ nào : SPAM
Cách liên hệ với bạn ở ngoài đời ( Facebook,Sđt ) : fb.com/khanhgia708
Bạn đã đọc các quy định của server và chấp nhận nó ? (YES / NO) : ( YES )

oOo Yêu cầu kĩ năng oOo

Đọc và hiểu ngôn ngữ chính của server : ( Tiếng việt ) ( Đạt Yêu Cầu )


Có khả năng giao tiếp và hoạt động tập thể : ( Có )

Yêu cầu trung thực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm : ( Có ạ )

Hiểu , Có Khả Năng Thực Hiện Luật Roleplay của server : ( Đã hiểu )

.:. Nguyện vọng cá nhân .:. : ( Em sẽ làm tốt công việc được bàn giao ra từ LVES ạ )
Nên tôi nghĩ tôi có thể làm được tốt công việc của một LVES : ( Có ạ )

Bạn có yêu cầu gì khi gia nhập tổ chức của chúng tôi : ( Mong mọi người làm việc với nhau vui vẻ )
Nơi ở: TP Vị Thanh - Hậu Giang , ngày 10 tháng 10 năm 2019
 

Ken

New member
Tên thật (OOC): Cao Hoàng Gia Khánh
Tuổi thật(OOC) : 2004
Tên nhân vật trong game: Mr Dragonnn
Bạn sống ở đâu : TP Vị Thanh - Hậu Giang
Bạn đã chơi SA-MP(MTA) được bao lâu : 4 năm


Bạn có thể online bao nhiêu giờ mỗi tuần/ngày : 4h/ 1 ngày
Bạn đã từng chơi ở máy chủ nào : SPAM
Cách liên hệ với bạn ở ngoài đời ( Facebook,Sđt ) : fb.com/khanhgia708
Bạn đã đọc các quy định của server và chấp nhận nó ? (YES / NO) : ( YES )

oOo Yêu cầu kĩ năng oOo

Đọc và hiểu ngôn ngữ chính của server : ( Tiếng việt ) ( Đạt Yêu Cầu )


Có khả năng giao tiếp và hoạt động tập thể : ( Có )

Yêu cầu trung thực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm : ( Có ạ )

Hiểu , Có Khả Năng Thực Hiện Luật Roleplay của server : ( Đã hiểu )

.:. Nguyện vọng cá nhân .:. : ( Em sẽ làm tốt công việc được bàn giao ra từ LVES ạ )
Nên tôi nghĩ tôi có thể làm được tốt công việc của một LVES : ( Có ạ )

Bạn có yêu cầu gì khi gia nhập tổ chức của chúng tôi : ( Mong mọi người làm việc với nhau vui vẻ )
Nơi ở: TP Vị Thanh - Hậu Giang , ngày 10 tháng 10 năm 2019
Duyêt!
 
* Thông tin cá nhân *
Tên thật (OOC): Nguyễn Đức Dũng
Tuổi thật(OOC): 19
Tên nhân vật trong game: Bun_Ryo
Bạn sống ở đâu: Hà Nội
Bạn đã chơi SA-MP(MTA) được bao lâu: 5 năm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể online bao nhiêu giờ mỗi tuần/ngày: 4-6h/ngày
Bạn đã từng chơi ở máy chủ nào: SA-MP, MTA
Cách liên hệ với bạn ở ngoài đời ( Facebook,Sđt ): https://www.facebook.com/dungnd.2709, SĐT: 0346127203
Bạn đã đọc các quy định của server và chấp nhận nó ? (YES / NO): YES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oOo Yêu cầu kĩ năng oOo

Đọc và hiểu ngôn ngữ chính của server: Tiếng Việt
Có khả năng giao tiếp và hoạt động tập thể: Tôi luôn vui vẻ với mọi người và sẵn sàng tham gia hoạt động tập thể
Yêu cầu trung thực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm : Tôi luôn trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Hiểu , Có Khả Năng Thực Hiện Luật Roleplay của server: Tôi rất hiểu và chắc chắn thực hiện luật Roleplay của server
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.:. Nguyện vọng cá nhân .:. : Tôi luôn muốn đóng góp và muốn trở thành một phần của LVES
Nên tôi nghĩ tôi có thể làm được tốt công việc của một LVES: Với kinh nghiệm của một người chơi cũ tôi chắc chắn làm được tốc công việc của một LVES
Bạn có yêu cầu gì khi gia nhập tổ chức của chúng tôi: Tôi không có yêu cầu gì chỉ mong được góp sức phát triển LVES
Nơi ở Hà Nội , ngày 12 tháng 10 năm 2019
 

License_Cold

Quản lý LVES
Mạnh Thường Quân
Youtuber
Hỗ Trợ Newbie
* Thông tin cá nhân *
Tên thật (OOC): Nguyễn Đức Dũng
Tuổi thật(OOC): 19
Tên nhân vật trong game: Bun_Ryo
Bạn sống ở đâu: Hà Nội
Bạn đã chơi SA-MP(MTA) được bao lâu: 5 năm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể online bao nhiêu giờ mỗi tuần/ngày: 4-6h/ngày
Bạn đã từng chơi ở máy chủ nào: SA-MP, MTA
Cách liên hệ với bạn ở ngoài đời ( Facebook,Sđt ): https://www.facebook.com/dungnd.2709, SĐT: 0346127203
Bạn đã đọc các quy định của server và chấp nhận nó ? (YES / NO): YES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oOo Yêu cầu kĩ năng oOo

Đọc và hiểu ngôn ngữ chính của server: Tiếng Việt
Có khả năng giao tiếp và hoạt động tập thể: Tôi luôn vui vẻ với mọi người và sẵn sàng tham gia hoạt động tập thể
Yêu cầu trung thực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm : Tôi luôn trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc

Hiểu , Có Khả Năng Thực Hiện Luật Roleplay của server: Tôi rất hiểu và chắc chắn thực hiện luật Roleplay của server
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.:. Nguyện vọng cá nhân .:. : Tôi luôn muốn đóng góp và muốn trở thành một phần của LVES
Nên tôi nghĩ tôi có thể làm được tốt công việc của một LVES: Với kinh nghiệm của một người chơi cũ tôi chắc chắn làm được tốc công việc của một LVES
Bạn có yêu cầu gì khi gia nhập tổ chức của chúng tôi: Tôi không có yêu cầu gì chỉ mong được góp sức phát triển LVES
Nơi ở Hà Nội , ngày 12 tháng 10 năm 2019
Duyệt! Thử Việc 3 Ngày!
 
Status
Not open for further replies.
Top