Bug/Lỗi Lỗi Tượng

Ken

New member
Tên Ingame : Ken
Lý do : Chuyện là vầy sáng này reset tượng thì nó bị lỗi em cưa cây đả lên tới 100 trăm mấy mà tượng chỉ có 36 à
@Nam_Vuong xem sét giúp em

 
Top