Gang ĐụngLà_Múc Tuyển Thêm Thành Viên

Status
Not open for further replies.

Vũ Nguyễn

Fan cứng
Mạnh Thường Quân
Tuyển Thành Viên
Điều Kiện Vào Gang !
- Trên Cấp 50 !
- Có kỹ năng sử dụng súng!
- Có kỹ năng né dùi cui !
- 1 Ngày phải chiếm ( 5 địa Bàn trở lên )!
- Hàng Tuần Điều Có Event War LVPD ( Súng do LD gang tài trợ )!
-
Hòa đồng với AE trong gang !
Đơn Mẫu
Họ và Tên :

Tuổi :
SDT trong Game :

Tên Trong Game :
Những Người Có Quyền Duyệt Topic Này : @Minh Trung @Giahuy123 !!!
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top