Tố Cáo MizMizMiz

Status
Not open for further replies.
Bạn bắn tôi và tôi đâu có đùa vs bạn đâu ???
Tự nhiên bạn lại cầm Uzi bắn tôi
 
Status
Not open for further replies.
Top