Thông Báo Tuyển Dụng Editor Đợt {5}

Nguyễn Võ Long

New member
Editor Fanpage
1) Họ tên : Bùi Nguyễn Thanh Ti
2) Tên ingame : Pjn_Boys
3) Nick forum : Thanh Ti
4) Tuổi : 15
5) Facebook : https://www.facebook.com/BuiNguyenThanhTi.Urlt
6) Hình ảnh ALT + Q :

Không đạt được yêu cầu của bài test. Không duyệt!
1) Họ tên : Bùi Tấn Phát
2) Tên ingame : HoangAnh_SenPai
3) Nick forum : Gà Con
4) Tuổi : 16
5) Facebook : đã biết r
6) Hình ảnh ALT + Q :

https://i.imgur.com/Z9oKO6p.png
Không Duyệt, Không nhận acc phụ nhé!
 
Last edited:

Thanh Ti

New member
1) Họ tên : Bùi Nguyễn Thanh Ti
2) Tên ingame : BanhMi_Khong
3) Nick forum : Thanh Ti
4) Tuổi : 16t
5) Facebook : https://www.facebook.com/BuiNguyenThanhTi
6) Hình ảnh ALT + Q :
 
Top