Thông Báo Lưu ý về even noel 2019

BT_Zoro

Administrator
Quản trị viên
Huyền Thoại
tình hình các bạn hỏi mình là :
[2019-12-13 12:05:22] [Output] : Ông già Noel: Ông đang rất buồn vì bị trộm lấy sạch đồ đạc. T_T
[2019-12-13 12:05:24] [Output] : NPC nói: Cảm ơn cậu bé.Vậy hãy đi tìm những hộp thần bí, mở ra để tìm lại đồ cho ông.
sao em mở hộp quà thần bí lại không có ! xin thông báo chi tiết là even là
+ Những hộp quà thần bí tích trước even sẽ không thể mở qua nguyên liệu even
+ Những hộp quà thần bí tìm được sau sẽ có chữ [SPECIAL] HỘP QUÀ THẦN BÍ . với những box này sẽ mở ra nguyên liệu even nha .
 
Top