Đơn Xin Nghỉ Việc

Status
Not open for further replies.

hai_dz

New member
Editor Fanpage
EDITOR
Tên : Black đổi Thành PhanThiett
Chức Vụ Rank : rank 4 Thực Tập Viên
Lý Do : Do Thấy Không Hợp Với Fac và Không Làm Tốt Được Nhiệm Vụ
Kính Gửi : Leader @Minh Tân : Sub @Nguyễn Võ Long
Cảm Ơn Anh Em trong Fac Đã Đồng Hành Hỗ Trợ Trong Thời Gian qua
 
Status
Not open for further replies.
Top