Có gì mới?

Bài viết trên trang cá nhân

113m vs ních víp 11 full t.t và full tài sản ai mua ib hoặc lh sdt 0387974210
adm gr fb dơ qá nha, lớn rồi sống sạch sẻ 1 chút :))) chỉ nói vậy th rồi suy ngỉ đi :)
Minh Hải
Minh Hải
Vấn đề gì đấy?
Phan Huy Phúc
Phan Huy Phúc
Không duyệt bài hic.... có bài của ng khác thì được duyệt :sick::sick::sick:
Minh Hải
Minh Hải
Mới up cái stt mới về vấn đề này trong group rồi ấy, có gửi cái ghi chú nhưng xem ra không nhận được
Top